LES 2 - WAT GAAN WE LEREN?

BENODIGDHEDEN

KIJKVRAAG

Wat vertelt de lichaamstaal in deze twee tekeningen?

Wat kan er zijn gebeurd?

OPDRACHT 1: DE BASIS

5 MINUTEN

Volg de stappen om een lichaam te tekenen!

OPDRACHT 2: HULPMIDDEL MAKEN

10 MINUTEN

Knip een één cirkel, één grote rechthoek en acht kleine rechthoeken

IMG_2046

Maak een figuur van je vormen. 

Laat je figuur een actie of beweging maken.

Gebruik eventueel een van de minigames onderaan de pagina!

VOORBEELDEN OPDRACHT 2

De papiervormen helpen bij het tekenen van houdingen

TECHNIEK: KIJKEN, NEERLEGGEN EN NATEKENEN

Eerst bekijk je de houding die je wilt tekenen.

Vervolgens leg je de houding vast met de papiersnippers.

Daarna teken je de houding na.

OPDRACHT 3: ACTIE!

10 MINUTEN

Teken Bob Bever in actie met een voorwerp. Je mag ook een van onderstaande voorwerpen kiezen. 

Gebruik de papiersnippers om een voorbeeld van de houding te maken.

TEKENTIP

Je kunt een klasgenoot vragen om de houding die je tekent uit te beelden!

KLAAROPDRACHT

Teken nu Bas Bever met die een blunder maakt met één van de voorwerpen!

EVALUATIE

Laat een aantal tekeningen aan de klas zien.

Welke houdingen worden herkend?

Laat tips en tops geven!

MINIGAME BIJ OPDRACHT 2

MINIGAME GROEPJES

  • Maak groepjes van 3 of meer
    Één speler legt een actie met zijn poppetje, bijvoorbeeld duiken of springen
  • De andere spelers raden wat het poppetje aan het doen is
  • Wie de actie het eerst raadt is als volgende aan de beurt om een houding van papier te maken
smallhug

MINIGAME TWEETALLEN

  • Maak tweetallen
  • Je mag niet met elkaar praten
  • Schuif je poppetje tot er een interessante interactie ontstaat met het poppetje van de ander
  • Maak beide een tekening van de houdingen. Hadden jullie hetzelfde in gedachten? 
IMG_2091

s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Contact us: 044 25 40 40

Mail us: theqi21@qode.com